Pelješac

Pelješac je drugi po veličini hrvatski poluotok (nakon Istre) koji se smjestio na jugu Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ime Pelješac najvjerovatnije potječe od imena brijega Pelisac smještenog povrh Orebića, i relativno je novijeg datuma. Tijekom povijesti su se upotrebljavala razna imena a najčešće Stonski rat (lat. Puncta Stagni, tal. Ponta di Stagno) ili talijanski naziv Sabioncello.Pelješac je smješten na južnom dijelu Hrvatske. Omeđen je Neretvanskim kanalom, Malostonskim zaljevom, Mljetskim kanalom i Pelješkim kanalom. Pruža se skoro paralelno sa smjerom pružanja obale, od svog spoja s kopnom pa do krajnjeg rta Lovište dug je 65 km. Površina Pelješca je 348 kvadratnih kilometara. S kopnom je spojen Stonskom prevlakom koja je na najužem dijelu široka 1450 m. Prevlaka je pretežno pjeskovita i očigledno je da je nastala nanosima, što pokazuje da je Pelješac nekada bio otok. Građa Pelješca je brdovita s dosta kraških polja. Građa je pretežno vapnenačka, tj prevladava kredni vapnenac, dolomit i eocenski fliš. Od svih brda najviši je Sveti Ilija (961m) kojeg još nazivaju i Zmijsko brdo ili Monte vipera.Pelješac je naseljen vrlo rano, ¸postoje ostaci koji datiraju u mlađ...... saznajte više o lokaciji Pelješac

Ocjena (0):
Hotel Faraon,Trpanj
Kategorija:Kategorija
Kamp Nevio,Orebić
Kategorija:Kategorija
Kamp Vučine I,Žuljana
Kategorija:Kategorija
Kamp Žuljana,Žuljana
Kategorija:Kategorija
Kamp Divna,Trpanj
Kategorija:Kategorija

Događanja

Trenutno nemamo prijavljen niti jedan nadolazeči događaj za prikazati. Prijavite Vama zanimljive nadolazeće događaje.

Informacije o lokaciji

Trenutno nema informacija. Da li Ti znaš neke zanimljive članke s drugih portala?

Dojmovi korisnika

Ovu lokaciju još uvijek nitko nije komentirao. Da li ste je posjetili?
 

Pelješac na karti

Google Maps

Trash Film Festival Varaždin

Etnoland Dalmati - U četiri godine 100.000 gostiju

Riviera Adria upisana u sudski registar

Vlasnicima megajahti dajemo da se sidre džabe