• Info


  • Partneri

  • Iznajmljivači

  • Usluge

  • Turistički vodiči

  • Turističke zajednice

  • Pomoć

 

Oglašavanje

Na CroTouristGuide portalu moguće je izabrati između sljedečih paketa za oglašavanje putem bannera:

 

Cijene oglašavanja na mjesečnoj razini:

Rbr.

Naziv paketa

Neto cijena

PDV

Ukupno

1. BANNER NA NASLOVNICI 300x300 px 1219,51 HRK 280,49 HRK 1500,00 HRK
2. BANNER NA OSTALIM STRANICAMA KATEGORIJA 300x300 px 813,01 HRK 186,99 HRK
1000,00 HRK
3. BANNER NA SVIM STRANICAMA PORTALA 300x300 px 4065,04 HRK 934,96 HRK 5000,00 HRK
4. BANNER NA NASLOVNICI 960x90 px 1626,02 HRK 373,98 HRK 2000,00 HRK
5. BANNER NA OSTALIM STRANICAMA KATEGORIJA 960x90 px 1219,51 HRK 280,49 HRK 1500,00 HRK
6. BANNER NA SVIM STRANICAMA 960x90 px 6504,07 HRK 1495,93 HRK 8000,00 HRK

 

Cijene oglašavanja na godišnjoj razini:

Rbr.

Naziv paketa

Neto cijena

PDV

Ukupno

1. BANNER NA NASLOVNICI 300x300 px 12.195,12 HRK 2.804,88 HRK 15.000,00 HRK
2. BANNER NA OSTALIM STRANICAMA KATEGORIJA 300x300 px 8.130,08 HRK 1.869,92 HRK
10.000,00 HRK
3. BANNER NA SVIM STRANICAMA PORTALA 300x300 px 40.650,41 HRK 9.349,59 HRK 50.000,00 HRK
4. BANNER NA NASLOVNICI 960x90 px 16.260,16 HRK 3.739,84 HRK 20.000,00 HRK
5. BANNER NA OSTALIM STRANICAMA KATEGORIJA 960x90 px 12.195,12 HRK 2.804,88 HRK 15.000,00 HRK
6. BANNER NA SVIM STRANICAMA 960x90 px 65.040,66 HRK 14.959,34 HRK 80.000,00 HRK

 

Napomena: ukoliko postoji više zainteresiranih klijenata za istu uslugu (ista pozicija bannera), usluga se implementira kroz prikaz rotirajućih bannera. Maksimalan broj rotirajućih bannera za banner 960x90px je 4 (četiri), dok maksimalan broj rotirajućih bannera za banner 300x300px je 3 (tri).